مبانی نظری تکانشگري و رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي

مبانی نظری تکانشگري و رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان ن|31018457|oyj
در حال حاظر شما فایل با عنوان مبانی نظری تکانشگري و رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي را دنبال می کنید .

مبانی نظری تکانشگري و رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي
دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تكانشگري هسته ی اصلي بسياري از آسيب هاي اجتماعي مانند مصرف مواد، قمار بيمار گونه، اختلال هاي شخصيت و دست زدن به اقدامات پرخاشجويانه است (اُرس ، كاهيل ، فوا و ماركر ، 2007). براي اين مفهوم تعاريف گوناگوني ارايه شده است. برخي از اين تعاريف شامل: رفتار بدون تفكر كافي؛ عمل غريزه بدون توسل به مهار ايگو و عمل سريع ذهن بدون دور انديشي و قضاوت هوشيار مي باشد (ایوندن ، 1999). تكانشگري همچنين ممكن است به معني عمل نمودن با كمترين تفكر نسبت به رفتار هاي آينده يا عمل كردن بر پايه ي افكاري كه بهترين گزينه ي فرد يا ديگران نمي باشد، در نظر گرفته شود( سوان و هولاندر ، 2002). تكانه اصرار و ميل شديد به انجام يك عمل در پاسخ به يك محرك ذهنى يا بيرونى است. آنچه كه داراي اهميت است ارتباط تكانشگري با شماري از آسيب هاي رواني در اجتماع است كه از جمله ي آنها خشونت، رفتارهاي ضد اجتماعي، جرم و جنايت و بسياري از موارد ديگر است. همچنين بررسي ها نشان داده اند كه تكانشگري يكي از مهمترين عوامل خطر شخصيتي گرايش به مواد مخدر به شمار مي رود (ریب دیسچینر ، کافرا و رید ، 2006).
شایان ذکر است که خشم و تکانشگری در دوره نوجوانی بیش از سایر دوران زندگی اهمیت دارد. نوجوانی يكي از مراحل مهم و برجسته رشد و تكامل اجتماعي و رواني فرد به شمار مي رود. در اين دوره، نياز به تعادل هيجاني و عاطفي به ويژه تعادل بين عواطف و عقل، درك ارزش وجودي خويشتن، خودآگاهي (شناخت استعدادها، تواناييها و رغبتها)، انتخاب هدفهاي واقعي در زندگي، استقلال عاطفي از خانواده، حفظ تعادل رواني و عاطفي خويش در مقابل عوامل فشارزاي محيطي، برقراري روابط سالم با ديگران، كسب مهارتهاي اجتماعی لازم در دوست يابي، شناخت زندگي سالم و مؤثر و چگونگي برخورداري از آن، از مهم ترين نيازهاي نوجوان به شمار مي روند. نوجواني دوره اي است كه به نظر مي رسد در آن بسياري از تصميم گيري ها همانند بزرگسالی است، اما بايد متذكر شد كه هنوز تصميم نوجوانان ناپايدار است و در برخي موارد ممكن است به رفتارهاي ناكارآمد و حتي خطرناك منتهي شود ( لونا ، پادمانهان و اوهرن ، 2010 ). آسيب پذيري هاي جدايي ناپذيري در اين دوره تحولي وجود دارد كه ممكن است به مشكلات رفتاري همچون بزهكاري يا اختلالهاي رواني منتهي شود (لونا و سويني ، 2004 ؛ سويني، تاكارا ، مك ميلان ، لونا و مين شو ،2004.(

2-1-2-3رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي
تا كنون نه تنها تعريف واحدي از تكانشگري ارايه نشده است، بلكه حتي مي¬توان گفت بر پايه هر يك از رويكردهاي روان¬شناسي نيز تنها يك نوع رفتار تكانشي وجود ندارد. پديده¬هاي گوناگون بسياري هستند كه با عنوان تكانشگري طبقه¬بندي شده و به بروز رفتارهاي گوناگون تكانشگرانه انجاميده¬اند. در حقيقت تكانشگري از شمار زيادي عوامل مستقل تشكيل شده كه با يكديگر جنبه¬هاي گوناگون رفتار را شكل مي¬دهند، چرا كه همه رفتارهاي تكانشي يك پايه عصبي- زيستي مشترك ندارند بلكه سازوكارهاي عصبي - شيميايي بسياري مي¬توانند بر تكانشگري اثر بگذارند (اوندن، 1999).
بنابراين تكانشگري داراي يك ساختار چندبعدي است كه شامل ابعادي چون گرايش به زمان حال ، ناتواني در به تأخير انداختن پاداش ، مهار¬گسيختگي رفتاري، خطرپذيري ، حس¬جويي ، حساسيت به پاداش ، مستعد بودن به بي¬حوصلگي ، لذت جويي و ضعف تصميم¬گيري مي¬باشد.
در هر يك از رفتارهاي تكانشي، نقش برخي از مؤلفه¬ها، از سايرين پر رنگ¬تر است؛ براي نمونه حس جويي ويژگي بارز اختلال¬هايي مانند سوءمصرف مواد مي¬باشد، در حالي كه برخي ديگر هم چون حساسيت زياد به پاداش ارتباط زيادي با پديده قماربازي بيمارگونه دارد. جنبه¬هاي ديگر تكانشگري هم چون تمركز نسبت به زمان حال، لذت جويي، مهارگسيختگي و ضعف قدرت تصميم-گيري در هر دو اختلال نقش دارند. از اين رو وجود رويكردهاي گوناگون در تحليل پديده تكانشگري ضروري به نظر مي¬رسد (پتري،2001).